10 gode råd mot vannskader

1. Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes
2. Steng hovedstoppekranen når du reiser bort
3. Rengjør sluk med jevne mellomrom
4. Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten
5. Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør
6. Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme
7. Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin
8. Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc
9. Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom
10. Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.