Unngå frosne vannrør

Kalde vintre kan medføre frostskader på vannledninger og varmeanlegg. Det kan bli dyrt å spare for mye på varmen!
Hold alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte.
Minimum 10°C i boligareal, over 3°C i kjeller. Husk å stenge ventilasjonsluker der hvor vannledninger er utsatt for trekk. Husk også på at radiatorer ikke er helt avslått der vinduer står åpne. NB! Husk å stenge utekranen før kulda setter inn. Ved å installere frostfri utekran slipper du denne jobben og du kan sove bedre om natten.

Ring vår vakttelefon – når uhellet først er ute!